Etablering og vedligehold af grusveje og naturstier

Etablering - vedligehold og drift af grusveje

En grusvej er ikke bare en grusvej. Er grusvejen fra starten konstrueret korrekt og rigtigt vedligeholdt kan den holde i mange år. Så enkelt er det – og vi er specialister i grusveje med det rigtige udstyr og viden på plads.

Vandafledning

Det er i overvejende grad vand som ødelægger en grusvej. Når vand samler sig i ujævnheder i vejen, fjernes grus og materiale og større huller begynder at danne sig.

Step Image

Nedsivnings arealet

Dette forhindre dannelse af små vandhuller i vejens ujævnheder og den medførte slid nævnt i bud 1.

Step Image

Bærelaget i grusvejen

Vi er allerede i en tid, hvor regnvand og store lastbiler belaster vores grusveje. Så vi skal sikre os at bærelaget i grusvejen har den nødvendige bæreevne.

Step Image

Vandafledning

For at lede vandet væk fra veje i det rette tempo skal vejprofilen have et tværfald på 25-40 promille.

Step Image

Vejens slidlag

Den rette grus er vigtigt for vejens holdbarhed, at anvende den forkerte type grus kan resultere i, at vejens profil aftager langt hurtigere.

Step Image

Se hvad der gør vores grusvej speciel

Stenknuseren retter op på gamle og bulede grusveje

Tidligere brugte man gammelt byggeaffald, beton- og teglbrokker til at understøtte grusveje. Disse løst nedgravede fraktioner skader efter mange års slid nu mere end de gavner.

I stedet for at fjerne dem i en tung og dyr proces, nedknuser vi materialerne så de virker som almindeligt stabilgrus. Det sparer tid, indkøb af ny stabilunderlag, er miljørigtigt, hurtigt og effektivt.

+90.000 km grusvej er forkert lagt i danmark

Marker, skovarealer, sommerhusområder, naturarealer, stier og veje. Der er masser af grusveje i Danmark som trænger til en kærlig hånd – og effektivt maskineri.

Minimum vedligeholdelse

En korrekt grusvej er en investering der rækker mange år frem. Med en Grusvej.dk serviceaftale nærmest evigt.

Vores grusvej holder i +1 år uden dannelse af huller

Uden løbende vedligehold holder vores grusveje i mere end 1 år uden at vandet danner nye huller. Med årlig service forlænges dette faktum.

Basis

39.- / pr.meter

Grusvejens længde er 100-300 meter.
(max. 3 meter bred)
Arealer ud over 300 meter – 20% rabat.

1 årlig afretning med Grader/komprimering

Medium

69.- / pr.meter

Grusvejens længde er 100-300 meter.
(max. 3 meter bred)
Arealer ud over 300 meter – 20% rabat.

2 årlige afretninger med grader/komprimering
1x lag Dustex (slip for støvgener)

Super

99.- / pr.meter

Grusvejens længde er 100-300 meter.
(max. 3 meter bred)
Arealer ud over 300 meter – 20% rabat.

2 årlige afretninger med grader/komprimering & profiludlægger
Pasning af vejens nedsivning areal/grøft
Tilførsel af det nødvendige vejgrus
2x lag Dustex (slip for støvgener)

Har du spørgsmål?