DUSTEX STØVBINDING

Har du gener af en støvende grusvej, så kan vi hjælpe dig med en løsning af problemet ved brug af støvbinderen – Dustex.
Dustex er et norsk udviklet, 100% naturligt, bæredygtigt og miljøvenligt produkt, som er udvundet af lignin, hvilket er et materiale, som findes i grantræer, det gør os som virksomhed stolte af at bruge naturprodukter til gavn for vores kunder og ikke mindst naturen.

Ved oversprøjtning af grusveje med Dustex opnås en molekylær sammenhæftning af vejens materialer, hvilket mindsker støvpartikler fra vejen betydeligt, samtidig med at vejens materialer bindes og bliver meget mere stabil.
En mindre støvende grusvej kræver årligt 1-3 gange behandling med Dustex for at opnå den maksimale effekt.

Specifikt kan vi hjælpe med:
Støvende grusveje & pladser
Oversprøjtning med Dustex
Årlig vedligeholdelse med Dustex

Om Dustex:
– er ufarligt for dyr, mennesker, vegetation og miljø
– er ikke allergifremkaldende
– er biologisk nedbrydeligt
– har ingen rustpåvirkning af biler og maskiner
– har været anvendt i Skandinavien siden 1990