Ekspertise i Jordstabilisering for holdbare Grusveje
Image DescriptionImage Description

Jordstabilisering

Hos Grusvej.dk har vi i dag muligheden for støvfrit at stabilisere med kalk og cement. Vi kan derfor flytte stabilisering ind i områder, hvor vi tidligere ikke har kunne stabilisere pga. støvgener i byer, industriområder, langs veje og jernbaner.

Stabilisering af bærelag på vores veje skal anvendes i meget større omfang end det vi har gjort hidtil. I alle processer skal vi vurdere vores CO2 forbrug, og det er uomgængeligt, at vi kommer til at finde nye og utraditionelle metoder.

DUSTEX

Grusvej.dk kan i dag stabilisere med Dustex, et gammelkendt produkt, som både kan anvendes traditionelt og på alternative måder - og i materialer som traditionelt ikke har været stabiliseret. Med Dustex kan man tillige opnå en CO2 neutral stabilisering.

Fra vores samarbejdspartnere i Sverige og Norge har vi tilegnet os viden om stabilisering af bærelag i eksisterende veje med neddeling af overflader af asfalt og blanding i bærelaget og efterfølgende blanding af Dustex med 6-10 kg / kvm, hvilket giver en meget stor bæreevne og en besparelse på CO2 kontoen. Miljørigtigt og bæredygtigt.

Grønt fokus

Hos Grusvej.dk har vi et grønt miljøfokus og ønsker at bidrage med bæredygtighed for genanvendelse af eksisterende vejopbygninger. Det gør vi med princippet om at anvende vejens egne materialer og stabilisere uden at tilføre nye materialer. I enkelte tilfælde kan det dog være påkrævet at supplere med ekstra materialer. Anvendelse af denne metode er særlig egnet til mindre private veje og fælles veje, hvor økonomien og bæredygtigheden har stor betydning.

Vildere vejr stiller nye krav

Vores veje og vejrabatter skal i fremtiden kunne modstå større mængder og kraftigere regnbyger. I 2015 arbejdede man på Teknologisk Institut med 5 og 10 års hændelser i bestemt definerede områder – i disse områder har der i 2023 flere gange været 100 års hændelser. Et fingerpeg om at vi i fremtiden vil opleve større og kraftigere nedbørsmængder, hvilket vil belaste vores veje og stier yderligere. Det er derfor vigtigt at indgå i en dialog om sikring af grusveje og stianlæg.

Ved at benytte en vejfræser knuses sten og asfalt til små fraktioner, så der sammen med Dustex, dannes et solidt bærelag der omdannes til en stærk ”plade” på vejens overflade. Denne metode er stærkt resursebesparende og økonomisk fordelagtig. På mindre befærdede veje kan man beholde vejen som den er uden at foretage sig yderligere, mens man på mere trafikerede vejstrækninger med fordel kan lægge et lag ny asfalt på toppen. Dette kan ske allerede 4 – 8 uger efter Dustex-behandlingen.

Beslutningen om at lægge asfalt kan faktisk vente endnu længere, da vejoverfladen med sin nygenerede Dustex-blanding sagtens kan holde nogle år. Dustex er et organisk træcellulose restprodukt der hverken skader miljø, mennesker eller dyr.