Grusvej.dk - profesionelle naturstier i alt terræn
Image DescriptionImage Description

PROFESSIONEL ANLÆGGELSE AF NATURSTIER

I fremtiden skal vi udlede meget mindre CO2 og derfor er vi nødt til at tænke nyt. I 2030 skal vi være i mål med de klimamål verdenssamfundet har sat op. Hos Grusvej.dk har vi udviklet en unik metode til etablering og vedligehold af naturstier som med et minimalt CO2 forbrug giver en natursti med høj bæreevne og langtidsholdbarhed.

Generelt anlægger vi i dag naturstier og småveje gennem terrænet, så vi kan færdes sikkert ude i de rekreative områder, der i de fleste kommuner udlægges i forbindelse med den almindelige arealudnyttelse. Det være sig i naturområder, genoprettede grusgravsområder, nyanlagte skovområder. Områder med mangfoldighed, biodiversitet og plads til udeaktiviteter, vandre- og cykelruter, shelterpladser med overnatningsmuligheder.

Det er typisk kommuner, store virksomheder og kapitalfonde der står for gennemførelsen af disse naturprojekter, som viser at menneskelig aktivitet kan forenes med bæredygtighed og biodiversitet. De store arealer der udlægges i disse år, er samtidigt med til at minimere CO2-udledningerne, da vores skove opsuger CO2. For at kunne færdes i disse områder, skal der etableres stier og mindre veje som kan bære færdsel af mindre køretøjer.

“Grusvej ApS har 5 års ekspertise i naturstier & garanterer dig en solid natursti til både fodgængere & bilister som holder i adskillige år.”

NATURSTIER

Hos grusvej.dk har vi udviklet en metode til direkte stabilisering af overfladematerialer som man traditionelt ikke har kunne binde sammen. Derfor kan vi tilbyde anlæg og vedligehold af naturstier med et minimum af CO2 udledning og plads til at biodiversiteten kan folde sig ud i fuldt flor.

En natursti falder harmonisk og umiddelbart ind i sine omgivelser. Bærelaget til en natursti etableres direkte i muld og råjord, uden at vi skal tilføre materialer udefra. Intet forbrug af udvundne råstoffer og ingen miljøbelastende lastbilstransporter. På toppen af bærelaget udlægges 5-7 cm leret stabil, 0-18, så er stien klar til drift. Når vejmaterialerne er bearbejdet og nedlagt korrekt, stabiliserer vi bærelaget med lignin, der er et 100% biologisk materiale, med negativ CO2 værdi.

Lignin arbejdes ind i de eksisterende jordtyper, vi komprimerer jordlagene og udlægger leret stabil 0-18. Herefter afrettes stiens profil, så regnvand kan løbe korrekt af og vi opnår en stabil og blivende stioverflade.

Lignin eller Dustex, som er navnet på produktet der er udviklet af et restprodukt fra norske grantræer, har desuden den positive egenskab, at den binder sundhedsskadeligt vejstøv på en bæredygtig måde. Ved at erstatte salt med Dustex i forbindelse med støvbinding, kan CO2-udslippet derfor reduceres med mere end 70%.